Samhandling

Organisering

Her finn du ein oversikt over korleise tenestene og den administrative leiinga i Suldal er organisert.

 

Samhandlingsavtalar og interkommunale tenester

Suldal kommune har ulike samhandlingsavtalar mellom tenester i kommunen som jobbar med barn og unge. I tillegg har me interkommunale tenester med Sauda kommune.

 

Nettverk

Suldal kommune deltar i ulike forum der partar samhandlar på systemnivå på ulikt vis. Du finn meir informasjon om desse her. 

 • Kommunalt barnehageforum
 • Kommunalt skuleeigarforum
 • PP-nettverket
 • Nettverk for styrka barnehage
 • Fagleg nettverk for folkehelse, helsefremjing og førebygging i regi av Helse Fonna og Fousam
 • Partnarskap for Folkehelse i regi av Rogaland Fylkeskommune
 • Haugaland Folkehelseforum
 • Nettverk for koordinerande eining i Helse Fonna-området
 • Haugalandsnettverket for helseledelse (kommunalsjef)
 • Nettverk for BTI-kommunar i Helse Fonna-området
 • Bestillarnettverket på Haugalandet
 • Nettverk for leiande helsesøstre på Haugalandet
 • Møter med helsestasjonen i Sauda
 • Helsestasjonsforum Haugalandet
 • Livsstilskartlegging tidleg i svangerskapet
 • Nettverk for jordmødre på Haugalandet
 • Møter med jordmødrene i Sauda og Suldal